Quiz - Noas ark

Quiz om Noas ark med roliga frågor för barn. Kolla vad du kan om Noa. Hur byggde Noa arken? Hade han någon hjälp? Sedan du gjort quizzet kan du se resultatet och de rätta svaren. Ett kristet quiz  som du kan starta och testa på dig själv eller med en kompis. 

 

Noas ark - starta quizzet