Jona och valfisken är en märklig historia. Jona flydde, istället för att resa till staden Nineve. Gud ger en otrolig räddning genom en valfisk.

Profeten Elia i tecknad kristen serie.  Drottning Isebel har befallt att alla ska be till Baal. Elia och Guds profeter ska dödas.

Den samariska kvinnan vill ingen veta av så mötte hon Jesus och fick sitt liv förvandlat. Läs denna kristna tecknade serie från seriebibeln.

Profeten Elisa har bett Gud om samma kraft som fanns hos den gamle profeten. Läs en tecknad serie om Naman, Änkan och en brinnande vagn.

Profeten Elia

Profeten Elisa

Jona o valfisken

Samaritiska kvinnan

Profeten Elia
Profeten Elisa
Jona och valfisken
Den samaritiska kvinnan

Kristna Serier

Kristna serier direkt från seriebibeln. Seriebibeln är en tecknad bibel för barn i form av serier. Välj vilken av de kristna serier du vill provläsa. Serier med profeten Elia, Elisa, Jona & valfisken, Jesus och den samariska kvinnan. Kristna serier läs genom att klicka på bilderna och läs serier direkt på skärmen.

Serier från seriebibeln