Kristna Serier

Kristna serier direkt från seriebibeln. Seriebibeln är en tecknad bibel för barn i form av serier. Välj vilken av de kristna serier du vill provläsa. Serier med profeten Elia, Elisa, Jona & valfisken, Jesus och den samariska kvinnan. Kristna serier läs genom att klicka på bilderna och läs serier direkt på skärmen.

Serier från seriebibeln

Profeten Elia

Profeten Elia

Profeten Elia i tecknad kristen serie.  Drottning Isebel har befallt att alla ska be till Baal. Elia och Guds profeter ska dödas.

Profeten Elisa

Profeten Elisa

Profeten Elisa har bett Gud om samma kraft som fanns hos den gamle profeten. Läs en tecknad serie om Naman, Änkan och en brinnande vagn.

Jona och valfisken

Jona o valfisken

Jona och valfisken är en märklig historia. Jona flydde, istället för att resa till staden Nineve. Gud ger en otrolig räddning genom en valfisk.

Den samaritiska kvinnan

Samaritiska kvinnan

Den samariska kvinnan vill ingen veta av så mötte hon Jesus och fick sitt liv förvandlat. Läs denna kristna tecknade serie från seriebibeln.